GIẢI THƯỞNG THIẾT KẾ ĐỨC 2019 © ABUS

Tại Wetter / Ruhr - 5. Tháng 12 năm 2018 - Giải thưởng Thiết kế Đức được Hội đồng Thiết kế Đức trao tặng hàng năm và thưởng cho các sản phẩm có thiết kế đặc biệt sáng tạo. 
#ABUS đã giành chiến thắng trước hội đồng chuyên gia tại lễ trao giải năm nay với chiếc mũ bảo hiểm aero #GameChanger
Giải thưởng Thiết kế Đức được đánh giá độc lập và đạt tiêu chuẩn rất cao. Ban giám khảo năm nay - bao gồm 46 #Chuyên #Gia thiết kế từ kinh doanh, khoa học và học viện - đang tìm cách khám phá và nhận ra xu hướng thiết kế độc đáo. Tham gia các giải thưởng là bằng lời mời. Để được đề cử, các sản phẩm cần phải nổi bật về chất lượng thiết kế và tiềm năng của chúng để thiết lập xu hướng.

#Sourcehttps://www.abus.com/e…/Service/Latest-news/ABUS-GameChanger